สไตล์การวาดภาพ

สไตล์นี้ได้รับการพัฒนาโดย Martin เอง เขาจับคู่ดอกไม้กับตัวละครของคนที่เขาวาด ผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งอย่างแท้จริง